back to top
 • Het opmeten van ruimte(s) kan vrijblijvend door ons worden gedaan en enkel vooraf op verzoek van de klant zelf.
 • Indien de opmeting niet door ons is gedaan, is de klant zelf verantwoordelijk voor het afgenomen aantal vierkante meters laminaat ( dit geldt ook wanneer men uit is gegaan van een bouwtekening. Bouwtekeningen kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijkheid)  en dient bij tekortkoming van het laminaat een tweede vervolgafspraak te worden gemaakt. Hier komt 100 euro voorrijkosten bij plus het bedrag voor het tekort aan materiaal. Het is niet altijd mogelijk om de afspraak voor de volgende dag in te plannen.
 • Er is sprake van gratis bezorgen en leggen wanneer de klant minimaal 25m2 heeft afgenomen. Wanneer er tijdens het leggen blijkt dat de ruimte minder dan 25m2 is, mogen er geen pakken die over zijn geretourneerd worden.
 • Te allen tijde attenderen wij de klant op het snijverlies. Het is de verantwoordelijkheid van klant om dit advies al dan niet aan te nemen.
 • Wanneer de klant, tegen advies in, toch besluit tot minder snijverlies, is de klant hier zelf verantwoordelijk voor en dient bij tekortkoming van laminaat bij het plaatsen door onze monteurs een tweede vervolgafspraak te worden gemaakt. Hier komt 100 euro voorrijkosten bij plus het bedrag voor het tekort aan materiaal.
 • Onaangebroken pakken laminaat kunnen bij overschot door ons worden teruggenomen, het aankoopbedrag wordt dan aan klant geretourneerd. Deze dient de klant na afloop zelf terug te brengen. Blijkt bij het leggen dat er onvoldoende laminaat is ingekocht dan dient de klant dit zelf alsnog te kopen. Voor een tweede afspraak worden er 100 euro in rekening gebracht.
 • De vloeren worden horizontaal of verticaal gelegd met alle voegen op elkaar afgestemd. Indien klant kiest voor het diagonaal dan wel andere afwijkende manier van leggen wordt door ons 5 euro pm2 extra in rekening gebracht en dient de klant dit vooraf te bespreken tijdens de aanbetaling. Indien de klant dit niet vooraf heeft aangegeven wordt er horizontaal of verticaal gelegd.
 • Wij adviseren te allen tijde het laminaat niet te laten doorleggen in verband met het vervallen van de garantie. Wanneer de klant er toch voor kiest om het laminaat te laten doortrekken vervalt bij deze de garantie.
 • Wanneer er geen dorpels in het huis aanwezig zijn, kunt u deze laten strippen bij de vakman tegen de meerprijs.
 • We leggen geen laminaat op trappen, kruipruimten, luiken , wc’s of badkamers.
 • Verplaatsen van meubels e.d. is te allen tijde voor de klant zelf en dient vooraf door klant te worden aangegeven.
 • De te leggen ruimte dient leeg en leg klaar te zijn.
 • Indien de vakman niet kan plaatsen terwijl dit gemakkelijk voorkomen had kunnen worden, moet er een vervolgafspraak gemaakt worden en wordt er 100 euro voorrijkosten in rekening gebracht.
 • De klant hoort rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat in uitzonderlijke situaties waarbij er grote vertraging opgelopen wordt de klus niet dezelfde dag afgemaakt kan worden en dus de volgende dag verder afgemaakt wordt en/of dat er door de vertraging later wordt begonnen dan afgesproken.
 • De afgesproken legdatum staat vast en kan niet worden verzet. Wanneer de klant er toch voor kiest om de legdatum te verzetten wordt er 200 euro voorrijkosten in rekening gebracht.
 • Bij het bestellen van het laminaat en het maken van een legafspraak dient de klant minimaal 1/3 van het totale bedrag in de winkel te betalen.
 • Het resterende bedrag wordt op gemaakte legdatum vooraf afgerekend bij de vakman.
 • Indien de klant weigert het resterende bedrag op de legdatum vooraf bij de vakman af te rekenen, wordt er niet afgeleverd en niet gelegd en is de klant de aanbetaling kwijt.
 • Nadat de vloer is gelegd is de klant zelf verantwoordelijk voor het restafval.
 • U krijgt bij ons altijd een fabrieksgarantie en een leg garantie!
 • De fabriek garanties beginnen vanaf 7 jaar en kunnen oplopen tot 25 jaar, afhankelijk van de kwaliteit wat u kiest. Deze garantie is geldt niet voor doorgedrukte naden!
 • De leg garantie is 3 maanden geldig en is voor het omhoog staan van het laminaat door teveel uitzetten en niet voor doorgedrukte naden!
 • Wanneer er sprake is van betaald parkeren, zijn de kosten voor de klant en worden er 10 euro’s in rekening gebracht bij de klant
 • Wanneer er sprake is van oneffen vloeren is de verantwoordelijkheid voor de klant zelf!!
 • Tegen meerprijs van 80 euro kunt u uw leg garantie laten verlengen tot 5 jaar.
 • Het verlengen van uw leg garantie kunt u tijdens uw aankoop doen en kan helaas niet achteraf.
 • Garantie is voor het gekochte laminaat, voor de plinten is er geen garantie. Plakplinten kunnen na enige tijd loslaten.
 • Bij het plaatsen van hoge mdf plinten, is het afkitten van kieren voor de klant zelf en dient gedaan te worden na twee dagen drogen.
 • Zonder bon heeft de klant geen garantie. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de afgegeven bon.
 • Het is niet mogelijk om het door klant reeds bestelde laminaat achteraf te veranderen en/of te annuleren.
 • Bij het niet houden aan de boven gemaakte afspraken wordt er niet gelegd en niet geleverd en is de klant de aanbetaling kwijt.
 • Het gratis leggen actie is alleen geldig bij afnames v.a. 25m2 of meer.
 • Wanneer er sprake is van bestellingen buiten onze regio komen er transportkosten bij. De hoogte van de transportkosten is afhankelijk van het aantal kilometers we moeten rijden en het aantal vierkante meters wat de klant afneemt. Het leggen blijft gratis.